بيمه نامه مسافرين خارج از کشور انفرادي

به سامانه فروش اينترنتي بيمه نامه مسافرتي خارج از کشور بيمه "ما "خوش آمديد. از اينکه شرکت بيمه "ما" را به عنوان بيمه گر مورد اعتماد خود انتخاب کرده ايد بسيار از شما سپاسگزاريم .


درباره بيمه مسافرت خارجي بيمه ” ما “

بيمه نامه مسافران ، جهت حمايت و مورد پوشش قرار دادن مسافران خارج از کشور صادر مي شود .طبق شرايط اين بيمه نامه، شبکه بين المللي کمک رسان (Mideast) که طرف قرارداد شرکت بيمه ” ما“ در خارج از کشور مي باشد موظف است خدمات درماني و امدادي مورد تعهد خود را به بيمه شدگان شرکت بيمه ”ما“ ارائه نمايد.


هدف از ارائه اين بيمه نامه ايجاد پوشش هاي بيمه اي و خدماتي است تا بيمه شدگان محترم بتوانند با اطمينان خاطر از حمايت يک شبکه بين المللي کمک رسان در طول مسافرت خود چه زيارتي،چه سياحتي و چه تجاري برخوردار شوند.


مخاطبان بيمه نامه

کليه مسافراني که قصد خروج از کشور را دارند مي توانند با خريد اين بيمه نامه از مزاياي آن در هنگام نياز به امداد در خارج از کشور بهره مند شوند. سالانه تعداد زيادي از هم ميهنان عزيز با قصد زيارت، سياحت، تجارت و يا ديدار فاميل از کشور خارج مي شوند و امکان دارد از اين تعداد مسافر تعدادي ولو محدود در مدت سفر با مشکلاتي مواجه شوند و به تنهايي قادر به رفع آن نباشند.


پوشش ها، استثنائات و شرايط بيمه نامه
 1. بعضي از پوشش هاي بيمه نامه مسافرتي :

  • پرداخت هزينه هاي فوريت هاي پزشکي و دندانپزشکي
  • پرداخت هزينه هاي اعزام همراه براي بيمار در صورتي که بيمه شده بيش از 10 روز متوالي در بيمارستان بستري باشد.
  • پرداخت هزينه هاي بازگرداندن بيمه شده متوفي به ايران.
  • پرداخت هزينه هاي کمک رساني و راهنمايي در صورت سرقت و يا مفقود شدن مدارک مسافرتي بيمه شده.

 2. بعضي از استثنائات ( موارد زير به عنوان اصول کلي از پوشش ها و مزاياي اين بيمه نامه مستثني هستند)

  • عوامل و بلاياي طبيعي
  • هر گونه شرايط پيشين بيماري که براي آن بيمه شده تحت تشخيص پزشکي قرار نگرفته است.
  • اشخاص مقيم و يا دانشجويان خارج از ايران
  • حوادث ناشي از خطرات شغلي بيمه شده

 3. شرط ابطال بيمه نامه
  • در صورت انصراف بيمه شده از سفر بيمه نامه قابل ابطال مي باشد ، در صورت ابطال حق بيمه با کسر 100،000ريال قابل برگشت مي باشد.( در طرح آسايش گردشگران حق بيمه پس از کسر 15% و در طرح توريست برتر پس از برگشت 20،000 ريال قابل برگشت مي باشد.)

 4. ساير شرايط
  • براي ابطال بيمه نامه ، رويت اصل گذرنامه الزامي است.
  • در صورت انصراف بيمه شده از سفر ، بيمه نامه تا 6 ماه پس از تاريخ صدور قابل ابطال مي باشد . بديهي است بعد از مدت مذکور حق بيمه غيرقابل برگشت خواهد بود.

توجه : عارضه و يا صدمات جسماني ناشي از بيماري هايي که پيش از تاريخ شروع اعتبار بيمه نامه وجود داشته است، تحت پوشش نمي باشد.


شرايط عمومي و تعهدات بيمه نامه :

به صورت لينک در صفحه اول قبل از تکميل اطلاعات مربوط به صدور بيمه نامه قابل دسترسي باشد .

شماره تماس پشتيبان : 88192709صدور بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (مرحله استعلام نرخ)

/
/
/
/
حق بیمه

"خواهشمند است اطلاعات زیر را عیناً بر اساس اطلاعات موجود در گذرنامه تکمیل فرمایید"
بیمه گذار

/
/
/
/

واحد معرف
بیمه نامه

تایید اطلاعات
بیمه گذار
/
/
/
/
واحد معرف
بیمه نامه

/
/
/
/
کد رهگيري جهت پيگيري صدور مسافرتي خارج از کشور

بيمه گذار محترم PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarText با کد بيمه گذار PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarId ، پيشنهاد بيمه نامه مسافرتي شما با کد رهگيري PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.Id ثبت شد.


در صورتيکه تمايل داريد عمليات پرداخت را در زمان ديگري انجام دهيد داشتن کد رهگيري الزامي است.


کد رهگيري شما تا ساعت 24 امروز داراي اعتبار مي باشد.


لطفا کد رهگيري و کد بيمه گذاري خود را براي پيگيري هاي بعدي نزد خود نگه داريد.


جهت پرداخت اينترنتي حق بيمه به مرحله بعد مراجعه نماييد.